Sản phẩm

Máy lạnh Chigo Treo tường Inverter - Model 2017
1HP   - CVAS09IN/WCB9.600.000 đ
1.5HP- CVAS12IN/WCB10.250.000 đ
Máy lạnh Toshiba loại thường  - Model 2017: H10QKSG
1HP    - H10QKSG : 6,350,000 đồng/ bộ
1.5HP - H13QKSG : 8,600,000 đồng/ bộ
2HP    - H18QKSG : 13,700,000 đồng/ bộ
2.5HP - H18QKSG : 18,200,000 đồng/ bộ
Máy lạnh âm trần LG
2HP    - C186PLE1      : 21,100,000 vnđ
2.5HP - ATNC 246       : 22,500,000 vnđ
4HP    - C368NLE0      : 29,900,000 vnđ
5HP    - ATC488MLEO: 38,800,000 vnđ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK-YL-S5
1HP    : SRK10YL-S5 : Call
1.5HP : SRK13YL-S5 : Call
Máy lạnh Misubishi Heavy loại thường - SRK--CLV-5
1HP    - SRK10CLV-5    : Call
1.5HP - SRK13CLV-5    : Call
2HP    - SRK19CLS       : Call
Máy lạnh áp trần Reetech
1.5HP - RU12 : 14,500,000 vnđ
2HP    - RU18 16,900,000 vnđ
4HP    RU36 : Call
Máy lạnh âm trần Reetech
2HP    - RGT18 : 18,300,000 vnđ
2.5HP - RGT24 : 22,500,000 vnđ
4HP    - RGT36 : 30,700,000 vnđ
5HP    - RGT48 : 32,900,000 vnđ
6.5HP - RGT60 : 39,900,000 vnđ
 
Máy lạnh tủ đứng Reetech

2.5HP - RF24   : 19,300,000 vnđ
4HP    - RF36   : 26,200,000 vnđ
5HP    - RF48   : 29,100,000 vnđ
6.5HP RF60   37,500,000 vnđ
10HP  - RS100 71,100,000 vnđ

Máy lạnh Reetech Inverter - Model: RTV-BO
1HP    - RTV9/RCV9     : 7,350,000 đ/bộ     
1.5HP - RTV12/RCV12 : 8,800,000 đ/bộ     
2HP    - RTV18/RCV18  : 12,500,000 đ/bộ 
2.5HP - RTV24/RCV24  : Call 
 Máy lạnh Reetech loại thường - Model: RT
1HP    - RT09   : 5,100,000 đồng/bộ
1.5HP - RT12  : 6,300,000 đồng/bộ     
2HP     - RT18  : 8,800,000 đồng/bộ  
2.5HP - RT24  : Call 
 
Máy lạnh treo tường Carrier loại thường - Model: CUR
1HP  - 38/42 CUR010:7,700,000 đồng/ bộ
1.5HP- 38/42 CUR013:9,400,000 đồng/ bộ
2HP - 38/42 CUR018:13,500,000 đồng/ bộ
2.5HP - 38/42 CUR024: Call
Máy lạnh treo tường Carrier Inverter  - Model: 38/42 CUVR
 38/42 CUVR- 010: 9,800,000 đồng/ bộ
 38/42 CUVR- 013: 11,800,000 đồng/ bộ
 38/42 CUVR- 018: 18,200,000 đồng/ bộ
 38/42 CUVR- 024: Call