Thông tin Tài khoản Ngân hàng (Mẫu 08)

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

■ Ngân hàng Á Châu - ACB:

      Chủ tài khoản  : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VĨNH TÍN

      Số tài khoản    : 26 85 17 69 - tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Sài Gòn

■ Ngân hàng Vietcombank:

      Chủ tài khoản  : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VĨNH TÍN            

      Số tài khoản    : 00 71 00 53 99 649 - tại Ngân hàng Vietcombank HCM - PGD8 MẪU ĐĂNG KÝ TK NGÂN HÀNG VỚI CHI CỤC THUẾ
Mau-08-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang