Sản phẩm

Bơm nước xả máy lạnh Kingpump - HIPPO-II
Model : HIPPO II
Giá tham khảo : 2.300.000 đ/cái

HÀNG CÓ SẴN
Máy lạnh Kendo giấu trần công suất lớn
10HP  FCU(KDD)/KDO-C100  Call
13HP  FCU(KDD)/KDO-C120  Call
17HP  FCU(KDD)/KDO-C150  Call
20HP  FCU(KDD)/KDO-C180  Call
22HP  FCU(KDD)/KDO-C200  Call
27HP  FCU(KDD)/KDO-C250  Call
Máy lạnh Kendo giấu trần
1HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
1.5HP FCU(KDD)/KDO-C009 Call
2HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
3HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
4HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
5HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
6.5HP FCU(KDD)/KDO-C009 Call
Máy lạnh Kendo Áp trần - Model: KDU/KDO-C
3HP   - KDC/KDO-C28: 23,100,000 đ/ bộ
4HP   - KDC/KDO-C36: 32,000,000 đ/ bộ
5.5HPKDC/KDO-C50: 34,500,000 đ/ bộ
6.5HPKDC/KDO-C60: 41,100,000 đ/ bộ
Máy lạnh Kendo âm trần - Model: KDC/KDO-C
1.5HPKDC/KDO-C12: 15,300,000 đ/ bộ
2HP    - KDC/KDO-C1818,500,000 đ/ bộ
3HP    - KDC/KDO-C28: 23,100,000 đ/ bộ
4HP    - KDC/KDO-C36: 29,000,000 đ/ bộ
5.5HPKDC/KDO-C50: 33,800,000 đ/ bộ
6.5HPKDC/KDO-C60: 39,700,000 đ/ bộ
Máy lạnh giấu trần nối ống gió - Model: FDBNQ-MV1
1HP     FDBNQ09MV1 : 13,100,000 vnđ
1.5HP  FDBNQ13MV115,450,000 vnđ
2HP     FDBNQ18MV1 : 19,350,000 vnđ
2.5HP  FDBNQ21MV1 : 23,300,000 vnđ
3HP     FDBNQ26MV1 : 25,600,000 vnđ
3.5HP  FDBNQ30MV1 : 28,650,000 vnđ
4HP     FDBNQ36MV1 : 32,900,000 vnđ
4.5HP  FDBNQ42MV1 : 35,800,000 vnđ
5HP     FDBNQ48MV1 : 38,900,000 vnđ
 
Máy lạnh tủ đứng Daikin Inverter - FVQ-CVEB
3HP  FVQ71CVEB    42,600,000 vnđ
4HP  FVQ100CVEB  : 49,400,000 vnđ
5HP  FVQ125CVEB  56,700,000 vnđ
 
 Máy lạnh Daikin Tủ đứng -  FVGR-NV1 - Thailand
5HP FVGR05NV1  60,800,000 vnđ
6HP FVGR06NV1  68,800,000 vnđ
8HP FVGR08NV1  82,900,000 vnđ
10HP FVGR10NV183,850,000 vnđ
 Máy lạnh Daikin Tủ đứng - FVRN-AXV1 - Malaysia
3HP FVRN71AXV1  28,900,000 vnđ
4HP FVRN100AXV133,800,000 vnđ
5HP FVRN125AXV138,500,000 vnđ
6HP FVRN140AXV1: 47,700,000 vnđ
 
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa
3HP   - NP-C28DL  16,900,000 đồng/bộ
5HP   - NP-C50DL  23,390,000 đồng/bộ
10HP NP-C100DL - 30,700,000 đồng/bộ
Máy lạnh âm trần Nagakawa
2HP - NT-C1836 16,900,000 đ/bộ
3HP - NT-C2836 - 23,390,000 đ/bộ
5HP - NT-C5010 - 30,700,000 đ/bộ