Sản phẩm

Bơm nước xả máy lạnh Kingpump - HIPPO-II
Model : HIPPO II
Giá tham khảo : 2.300.000 đ/cái

HÀNG CÓ SẴN
Máy lạnh treo tường AQua Inverter -Model: AQA-KCR-WJ
1HP    AQA-KCRV9WJ   : 6,750,000 đồng/bộ
1.5HP AQA-KCRV12WJ 7,700,000 đồng/bộ
2HP    AQA-KCRV18WJ 12,200,000 đồng/bộ

 
Máy lạnh treo tường AQua - Model: AQA-KCR-JA
1HP    KCR9JA   : 5,200,000 đồng/bộ
1.5HP KCR12JA : 6,900,000 đồng/bộ
2HP    KCR18JA : 10,700,000 đồng/bộ

 
Máy lạnh Kendo giấu trần công suất lớn
10HP  FCU(KDD)/KDO-C100  Call
13HP  FCU(KDD)/KDO-C120  Call
17HP  FCU(KDD)/KDO-C150  Call
20HP  FCU(KDD)/KDO-C180  Call
22HP  FCU(KDD)/KDO-C200  Call
27HP  FCU(KDD)/KDO-C250  Call
Máy lạnh Kendo giấu trần
1HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
1.5HP FCU(KDD)/KDO-C009 Call
2HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
3HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
4HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
5HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
6.5HP FCU(KDD)/KDO-C009 Call
Máy lạnh Kendo Áp trần - Model: KDU/KDO-C
3HP   - KDC/KDO-C28: 23,100,000 đ/ bộ
4HP   - KDC/KDO-C36: 32,000,000 đ/ bộ
5.5HPKDC/KDO-C50: 34,500,000 đ/ bộ
6.5HPKDC/KDO-C60: 41,100,000 đ/ bộ
Máy lạnh Kendo âm trần - Model: KDC/KDO-C
1.5HPKDC/KDO-C12: 15,300,000 đ/ bộ
2HP    - KDC/KDO-C1818,500,000 đ/ bộ
3HP    - KDC/KDO-C28: 23,100,000 đ/ bộ
4HP    - KDC/KDO-C36: 29,000,000 đ/ bộ
5.5HPKDC/KDO-C50: 33,800,000 đ/ bộ
6.5HPKDC/KDO-C60: 39,700,000 đ/ bộ
Máy lạnh giấu trần nối ống gió - Model: FDBNQ-MV1
1HP     FDBNQ09MV1 : 13,100,000 vnđ
1.5HP  FDBNQ13MV115,450,000 vnđ
2HP     FDBNQ18MV1 : 19,350,000 vnđ
2.5HP  FDBNQ21MV1 : 23,300,000 vnđ
3HP     FDBNQ26MV1 : 25,600,000 vnđ
3.5HP  FDBNQ30MV1 : 28,650,000 vnđ
4HP     FDBNQ36MV1 : 32,900,000 vnđ
4.5HP  FDBNQ42MV1 : 35,800,000 vnđ
5HP     FDBNQ48MV1 : 38,900,000 vnđ
 
Máy lạnh tủ đứng LG
2HP    - C246KLA0 : 21,100,000 vnđ
3.5HP - C286KLA0 : 22,500,000 vnđ
5HP    - C488KLA0 : 39,300,000 vnđ
5.5HP - C508TA0   39,900,000 vnđ
10HP  - C1008TA0 67,800,000 vnđ