Máy lạnh Kendo giấu trần

1HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
1.5HP FCU(KDD)/KDO-C009 Call
2HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
3HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
4HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
5HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
6.5HP FCU(KDD)/KDO-C009 Call
Sản phẩm Máy lạnh Kendo khác
Máy lạnh Kendo giấu trần công suất lớn
10HP  FCU(KDD)/KDO-C100  Call
13HP  FCU(KDD)/KDO-C120  Call
17HP  FCU(KDD)/KDO-C150  Call
20HP  FCU(KDD)/KDO-C180  Call
22HP  FCU(KDD)/KDO-C200  Call
27HP  FCU(KDD)/KDO-C250  Call
Máy lạnh Kendo Áp trần - Model: KDU/KDO-C
3HP   - KDC/KDO-C28: 23,100,000 đ/ bộ
4HP   - KDC/KDO-C36: 32,000,000 đ/ bộ
5.5HPKDC/KDO-C50: 34,500,000 đ/ bộ
6.5HPKDC/KDO-C60: 41,100,000 đ/ bộ
Máy lạnh Kendo âm trần - Model: KDC/KDO-C
1.5HPKDC/KDO-C12: 15,300,000 đ/ bộ
2HP    - KDC/KDO-C1818,500,000 đ/ bộ
3HP    - KDC/KDO-C28: 23,100,000 đ/ bộ
4HP    - KDC/KDO-C36: 29,000,000 đ/ bộ
5.5HPKDC/KDO-C50: 33,800,000 đ/ bộ
6.5HPKDC/KDO-C60: 39,700,000 đ/ bộ
Máy lạnh Kendo Tủ đứng - Model: KDF/KDO
3HP - KDF028/KDO028 : 19.500.000 đ
4HP - KDF036/KDO036 : 29.900.000 đ
5HP - KDF048/KDO048 : 31.000.000 đ
 
Máy lạnh Kendo - Model 2017: KDW-CTT /KDO-CTT
1HP   - KDW-C009 : 5,650,000 đồng/ bộ
1.5HP- KDW-C012 : 7,100,000 đồng/ bộ
2HP   - KDW-C018 : 10,400,000 đồng/ bộ
2.5HP- KDW-C028: 14,600,000 đồng/ bộ