Bài viết Kỹ thuật

Bảng chuyển đổi các đơn vị tính
15:17 | 13/11/2017
Bảng chuyển đổi các đơn vị tính trong ngành lạnh - Trích từ sách "Kỹ thuật Điều hòa không khí" - Dr. Lê Chí Hiệp - ĐHBK TPHCM