Máy lạnh Misubishi Heavy loại thường - SRK--CLV-5

1HP    - SRK10CLV-5    : Call
1.5HP - SRK13CLV-5    : Call
2HP    - SRK19CLS       : Call
Sản phẩm Máy lạnh Mitsubishi Heavy khác
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK-YL-S5
1HP    : SRK10YL-S5 : Call
1.5HP : SRK13YL-S5 : Call