Van Honeywell
Đang cập nhật nội dung...
Đang cập nhật...

Van Điện 2 Ngã Honeywell VC6013AF1000T

1/2 inch, 2 Way, ON/OFF 200-240V, BSPP, 1000mm cable, Without Protection Cap

​​​​​​​
Van điện từ Honeywell 2 ngã, 3 ngã dùng để đóng cắt nguồn nước vào FCU trong hệ thống Water Chiiler