Sản phẩm

Máy lạnh Kendo giấu trần
1HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
1.5HP FCU(KDD)/KDO-C009 Call
2HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
3HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
4HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
5HP    FCU(KDD)/KDO-C009 Call
6.5HP FCU(KDD)/KDO-C009 Call
Máy lạnh Kendo Áp trần - Model: KDU/KDO-C
3HP   - KDC/KDO-C28: 23,100,000 đ/ bộ
4HP   - KDC/KDO-C36: 32,000,000 đ/ bộ
5.5HPKDC/KDO-C50: 34,500,000 đ/ bộ
6.5HPKDC/KDO-C60: 41,100,000 đ/ bộ
Máy lạnh Kendo âm trần - Model: KDC/KDO-C
1.5HPKDC/KDO-C12: 15,300,000 đ/ bộ
2HP    - KDC/KDO-C1818,500,000 đ/ bộ
3HP    - KDC/KDO-C28: 23,100,000 đ/ bộ
4HP    - KDC/KDO-C36: 29,000,000 đ/ bộ
5.5HPKDC/KDO-C50: 33,800,000 đ/ bộ
6.5HPKDC/KDO-C60: 39,700,000 đ/ bộ
Máy lạnh giấu trần nối ống gió - Model: FDBNQ-MV1
1HP     FDBNQ09MV1 : 13,100,000 vnđ
1.5HP  FDBNQ13MV115,450,000 vnđ
2HP     FDBNQ18MV1 : 19,350,000 vnđ
2.5HP  FDBNQ21MV1 : 23,300,000 vnđ
3HP     FDBNQ26MV1 : 25,600,000 vnđ
3.5HP  FDBNQ30MV1 : 28,650,000 vnđ
4HP     FDBNQ36MV1 : 32,900,000 vnđ
4.5HP  FDBNQ42MV1 : 35,800,000 vnđ
5HP     FDBNQ48MV1 : 38,900,000 vnđ
 
Máy lạnh tủ đứng LG
2HP    - C246KLA0 : 21,100,000 vnđ
3.5HP - C286KLA0 : 22,500,000 vnđ
5HP    - C488KLA0 : 39,300,000 vnđ
5.5HP - C508TA0   39,900,000 vnđ
10HP  - C1008TA0 67,800,000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Daikin Inverter - FVQ-CVEB
3HP  FVQ71CVEB    42,600,000 vnđ
4HP  FVQ100CVEB  : 49,400,000 vnđ
5HP  FVQ125CVEB  56,700,000 vnđ
 
 Máy lạnh Daikin Tủ đứng -  FVGR-NV1 - Thailand
5HP FVGR05NV1  60,800,000 vnđ
6HP FVGR06NV1  68,800,000 vnđ
8HP FVGR08NV1  82,900,000 vnđ
10HP FVGR10NV183,850,000 vnđ
 Máy lạnh Daikin Tủ đứng - FVRN-AXV1 - Malaysia
3HP FVRN71AXV1  28,900,000 vnđ
4HP FVRN100AXV133,800,000 vnđ
5HP FVRN125AXV138,500,000 vnđ
6HP FVRN140AXV1: 47,700,000 vnđ
 
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa
3HP   - NP-C28DL  16,900,000 đồng/bộ
5HP   - NP-C50DL  23,390,000 đồng/bộ
10HP NP-C100DL - 30,700,000 đồng/bộ
Máy lạnh âm trần Nagakawa
2HP - NT-C1836 16,900,000 đ/bộ
3HP - NT-C2836 - 23,390,000 đ/bộ
5HP - NT-C5010 - 30,700,000 đ/bộ
Máy lạnh Kendo Tủ đứng - Model: KDF/KDO
3HP - KDF028/KDO028 : 19.500.000 đ
4HP - KDF036/KDO036 : 29.900.000 đ
5HP - KDF048/KDO048 : 31.000.000 đ
 
Máy lạnh Kendo - Model 2017: KDW-CTT /KDO-CTT
1HP   - KDW-C009 : 5,650,000 đồng/ bộ
1.5HP- KDW-C012 : 7,100,000 đồng/ bộ
2HP   - KDW-C018 : 10,400,000 đồng/ bộ
2.5HP- KDW-C028: 14,600,000 đồng/ bộ